EĞİTİM HAK-SEN ANKARA 1 NOLU ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİM HAKSEN ANKARA 1.NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Eğitim Hak-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığının Olağan Genel Kurulu, üyelerle ve aşağıda belirtilen gündemle 23 Şubat 2019 tarihinde saat 12.00’de GMK Bulvarı no:40/2 Maltepe/Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 2 Mart 2019 tarihinde anılan yer, saat ve gündemle çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM
1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3. Divan Kurulunun seçimi
4. Şube başkanının konuşması
5. Faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
6. Denetleme raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
7. Mali raporun okunması müzakeresi ve ibrası
8. Dilek ve temenniler
9. Zorunlu organların seçimi
10. Kapanış

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326