EĞİTİM HAKSEN ANKARA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİM HAKSEN ANKARA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şubemizin Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2022 tarihinde saat 12.00’de aşağıdaki gündemle Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya-Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın 26 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM
1. Açılış
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3. Divan Kurulu Teşekkülü
4. Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve ibrası
5. Denetleme Kurulu Raporun Okunması, Müzakeresi ve ibrası
6. Mali Raporun Okunması Müzakeresi ve ibrası
7. Dilek ve Temenniler
8. Zorunlu Organların Seçimi
9. Kapanış

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231