EĞİTİM HAKSEN 6.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİM HAKSEN
(EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI)
6.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


Sendikamızın Olağan Genel Kurulu 9 Mart 2024 tarihinde 11.00-15.00 saatleri arasında belirtilen gündemle Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28-9 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatlerde 16 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.


GÜNDEM
1. Açılış
2. Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması
3. Divan Kurulu Seçimi
4. Faaliyet Raporunun Okunması Müzakeresi Ve İbrası
5. Mali Raporun Okunması Müzakeresi Ve İbrası
6. Denetleme Kurulu Raporun Okunması Müzakeresi Ve İbrası
7. Tahmini Bütçenin Okunması Müzakeresi Ve İbrası
8. Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Karara Bağlanması
9. Tüzük Değişikliği
10. Dilek Ve Temenniler
11. Zorunlu Organların Seçimi
12. Kapanış


OLAĞAN GENEL KURUL RAPORLARI
Değerli Üyelerimiz

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince sendikamızın 2020-2024 Ocak ayı dönemini kapsayan;

- Mali Rapor
- Denetleme Kurulu Raporu
- Tahmini Bütçesi
ekte yayınlanmış olup, aynı döneme ilişkin sendikamızın tüm faaliyetleri mevcut internet sitemizde bulunmaktadır.

Saygıyla Duyurulur

Eğitim Hak-Sen Yönetim Kurulu

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231