ÜNİVERSİTELERİN İPTAL-İHDAS ÇALIŞMALARI

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin memurluk kadrolarına geçirilmesi süreciyle ilgili olarak sendikamız kamu makamları nezdinde girişimlere başlamıştır. Bu amaçla sendikamız; Ankara, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi rektörlüklerine, “190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve “Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” hükümlerine göre kurumlarca yapılan iptal-ihdas çalışmaları kapsamında ilgili personelin ekonomik ve sosyal statülerinin iyileştirilmesine kaynak teşkil edecek ve kronikleşen problemlerine çözüm olabilecek çalışmalardan olan iptal-ihdas çalışmaları ile ilgili olarak Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgilendirme talebinde bulunmuştu.
Yazılarımıza ilgili üniversite rektörlükleri cevap göndermişlerdir. Gelen cevabi yazılarda Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlükleri iptal-ihdas çalışmalarını ilgili kanun hükümleri çerçevesinde yaptığı anlaşılmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ise 2014 yılı için iptal-ihdas çalışması yapmadıklarını ifade etmişlerdir.
Üniversitelere iptal-ihdas çalışmaları hakkında yazdığımız yazılar ve gelen cevap yazıları dosya ekindedir.
Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenme : 03 Mart 2014
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231