NÖBET GÖREVİ ÜCRETLENDİRİLENE KADAR NÖBET TUTMUYORUZ

Kamuda, Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer meslek gruplarına mensup çalışanların nöbet hizmetleri “fazla mesai” olarak değerlendirilmekte ve ücret ödemesi yapılmaktadır. Ancak öğretmenlere okullarda tuttukları nöbet hizmeti karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.
Öğretmenlere nöbet karşılığı ücret ödemesi yapılmaması başta Anayasamız olmak üzere ülkemizin imzalayarak kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İLO sözleşmelerine de aykırılık teşkil etmektedir.
Sendikamız Yönetim Kurulu öğretmenlerimizin tuttuğu nöbetlerin fazla mesai olarak kabul edilmesi ve ücretlendirilmesi için 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci döneminde geçerli olmak üzere (9 Şubat-12 Haziran) Nöbet Tutmama eylem kararı almıştır. Eyleme katılacak ve nöbet tutmayacak öğretmen üyelerimiz dosya ekindeki dilekçeyi ve yönetim kurulu kararının bir örneğini imzalayıp okul idarelerine teslim edeceklerdir.
Eklenme : 11 Şubat 2015
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231