EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği Resmi Gazete'nin 6 Ekim 2015 tarih ve 29494 sayısında yayınlandı.

Yeni yönetici atama yönetmeliğiyle,okul müdürünün teklifi ile atanan müdür yardımcılığı için merkezi sınav getirildi ve okullarda müdür yardımcılığı yapmayanlar artık müdür olamayacaklar.

Yeni Yönetici Atama Yönetmeliğinde yapılan önemli değişiklikler

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar:
Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekiyor.
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

-Müdür yardımcılığına atamalar MEB tarafından yapılacak merkezi sınav sonucu alınan puanlara göre yapılacak.

-Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme yazılı sınav sonucuna göre yapılacak

-Müdür atamalarında anayasa mahkemesi tarafından da kabul edilen Ek-2 ve sözlü sınav sonucuna göre atama yapılacak.

-Müdürlüğe görevlendirme değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

-Eski yönetmeliğe göre atanan müdür yardımcıları görevden alınmayacak ve 4 yıl süre bitimi beklenecek ve süresi dolanlar da yeniden sınava girebilecek.

-Müdürlüğü boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak.

-Okulu dönüşüme uğrayacak veya kapatılan idareciler mağdur edilmeyecek.

-Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayacaklar.

-Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilecekler.

-Kadın yöneticilere pozitif ayrımcılık yapılacak.

-Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek.

-Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek.

Yönetmelik için dosya ekine tıklayınız.
Eklenme : 06 Ekim 2015
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231