İDARİ PERSONEL SINAVINA İPTAL DAVASI AÇTIK

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 19.10.2015 tarihinde Personel Daire Başkanlığı web sayfasında Ankara Üniversitesi İdari Personel Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu ile sınav şartları, sınava girebilecek personel, tahsis edilen kadrolar gibi sınava dair tüm bilgileri yayınlamıştı.
Görevde yükselme sınavı ile Şef, Memur, Şoför ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atama yapılacağı ve Unvan Değişikliği Sınavı ile de Mühendis, Kütüphaneci, Teknisyen ve Laborant kadrolarına atamaların yapılabileceği ifade edilmişti.
Yine Ankara Üniversitesi İdari Personel Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusunda sınav için başvuru yapmak isteyen personele “Başvuru yapmak isteyen personel sadece bir kadro için başvuru yapabilecektir.” Denilmek suretiyle adayların şartlarının tuttuğu bir kadro ya da birime başvuru yapmaları şart koşulmuştu.
Örneğin başvuru ilanında 23 ayrı birime her birine 1 adet olmak üzere 23 şef ataması yapılacağı bildirilmiştir. Ancak başvuru esnasında bu 23 birimden sadece 1 tanesinin tercih edilebileceği ifade edilerek bir birim tercihi yaptırılmıştır. Bu durum sınav esas ve usullerini belirleyen mevzuata açıkça aykırı olduğu gibi, adaletsiz ve haksız bir uygulamadır. Olması gereken, yarışma sınavı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların sınavda elde ettikleri puanların ilan edilen kadro sayısı kadar yüksek puandan başlayarak atamaların yapılması şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde birim bazında yapılacak atamalarda yarışma sınavında en yüksek ikinci puanı alan bir aday atanamaz iken, bir başka birimde ise vasat bir puanla bile atama yapılabilecektir. Bu şekilde ciddi bir adaletsizlik yanında sınav yapmanın da hiçbir anlamı kalmayacaktır.
Bu nedenlerle sendikamız, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün yasa ve yönetmeliklerde olmayan “Başvuru yapmak isteyen personel sadece bir kadro için başvuru yapabilecektir” hükmünün rekabet şartlarını ortadan kaldıran, adil yarışın önüne geçen, haksızlıklara yol açan, hukuka aykırı bir uygulama olduğu gerekçesi ile sınava girecek üyelerimizin ve diğer idari personelin haklarını korumak ve telafisi güç hatta imkânsız sonuçların önüne geçmek amacıyla Ankara Bölge idare Mahkemesine Yürütmenin Durdurulması istemi ile iptal davası açılmıştır.
Eklenme : 05 Kasım 2015

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231