YKS’ DE BU SONUÇLAR DAHA BAŞINDAN BELLİYDİ…

YKS’ de Bu Sonuçlar Daha Başından Belliydi…

Bilindiği üzere, Ekim 2017 Ekim ayında üniversiteye giriş sistemini düzenleyen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) YÖK tarafından açıklanmıştı. . Sınav sisteminde ve müfredatta adeta yazboz tahtası gibi yapılan değişiklikler ortaöğretimdeki çöküşü hazırlamıştır.
YKS’ de öğrencilerin manidar başarısızlığı ve matematik testinde 102 bin adayın, fen bilimleri testinde ise 74 bin adayın tek bir doğru yanıt verememesi,testlerdeki düşük net ortalamalarının daha iyi anlaşılması için sınav sistemine ve getirdiği handikaplara odaklanmakta fayda var.
YGS yerine gelen YKS sınavında I. Oturum sadece Türkçe-Matematik; II. Oturum ise Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık şeklinde ayrılmıştır. Bu alanlar ise sadece alan derslerini kapsadığı için lise 9 ve10. Sınıftaki alan dışı derslere öğrenciyi yönlendirmekte zorluklar yaşanmaktadır.

Şöyle ki; bir öğrenci 9. Sınıfta iken genel olarak hangi alandan sınava gireceğini planlamaktadır. Yeni sisteme göre sayısal alanda sınav hedefi olan öğrenci sözel derslere, sözel alanda sınav hedefi olan öğrenci ise sayısal derslere ilgi duymayacaktır.

Sınav sonuçlarının bir başka olumsuz neticesi de İmam Hatip Liselerinde ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı lise öğrencilerinin aldıkları düşük puanlar olmuştur. İmam Hatip Liselerinde ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı okullarda sayısal alanı oluşturan matematik, fizik, kimya, biyoloji dersi saatlerinin sayısının Fen ve Anadolu liselerinin sayısal bölümlerine oranla daha az olması bu neticeyi doğurmuştur.

İHL’lerde ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı liselerde sayısal alanı oluşturan matematik, fizik, kimya, biyoloji dersi saatlerinin sayısı Fen ve Anadolu liselerinin sayısal bölümlerine göre daha azdır.

Yeni sistemde ikinci oturumda sorulacak sorular, fen bilimleri alanında eğitim görmüş lise öğrencilerine gereğinden fazla avantaj haksız sağlamaktadır.

Sınav Sistemi Sosyal, Sportif ve Sanatsal Başarıyı Önemsemiyor

Bu sınav sistemi, öğrencilerin akademik dersler dışındaki sosyal, sportif ve sanatsal başarılarını önemsememektedir.
Önceki sınavlarda da sürekli şikayetçi olduğumuz öğrencilerimizin sosyalleşememesi sorununa bu sınav da bir çözüm üretememiştir. Öğrencilerin sadece akademik başarısının değerlendirildiği bir sınav değil; onların akademik, sosyal, kültürel, sportif başarılarının değerlendirildiği bir sistem eğitim sistemimize mutlaka kazandırılmalıdır.

Maalesef YKS’ de alınan sonuçların verimliliği ciddi oranda düşürdüğü ve topyekun yeniden bir değerlendirme ve çözüm üretme zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmıştır.

Özetle, eğitim sistemimizde kalıcı çözümler üretmek için uygulanacak eğitim politikalarının yeni yönetim sistemi ile birlikte tüm paydaşların özellikle de işin mutfağındaki öğretmenlerin görüşünün alınarak hazırlanacağı, bilimsel düşünmeye ve üretmeye dayalı bir eğitim sisteminin gerekliliğini artık kaçınılmaz kılmıştır.
Eklenme : 02 Ağustos 2018

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326