GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDAKİ HUKUKSUZLUĞA DAVA AÇTIK

23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesi aracılığı ile yapılan görevde yükselme sınavında toplam 80 soru sorulmuş ancak bu sorulardan 11 tanesi hatalı olması sebebiyle sınav sonrasında YÖK tarafından iptal edilmişti.

İptal edilen sınav soruları sınava giren tüm adaylar açısında doğru olarak kabul edilip buna göre bir değerlendirme yapılması gerekirken bu yapılmayarak binlerce aday hak kaybına uğratılmıştı.
Bunun üzerine sendikamızın hukuk müşavirliğince hazırlanan örnek bir dilekçe ile üyelerimiz YÖK'e başvuru yaparak iptal edilen soruların sınava giren tüm adaylar yönünden doğru kabul edilerek sınav sonuçlarının tüm adaylar açısından yeniden değerlendirilmesini talep etmişlerdi.

Ancak Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve bu Yönetmelik gereği hazırlanan sınav duyurularına aykırı olarak iptal edilen 11 sorunun tüm adaylar açısından doğru kabul etmesi gerekir iken bu soruların puan değerlerini diğer sorulara yansıtarak ilgili mevzuata ve özellikle bu mevzuata dayalı olarak yaptığı duyuruya aykırı işlem tesis eden YÖK bu dilekçeleri de olumsuz olarak cevaplandırmıştır.

Bu hali ile İptal edilen 11 sınav sorusunun sınava giren tüm adaylar açısında doğru olarak kabul edilip buna göre bir değerlendirme yapması gerekirken bu yapılmayarak binlerce aday hak kaybına uğratılmıştır.

YÖK’ün eşitlik içerisinde rekabeti sağlayıcı olmaktan ziyade ciddi hak ihlallerine sebebiyet vermiş olduğundan 05.07.2019 tarihinde Eskişehir İdare Mahkemesinde işlemin açıkça hukuka aykırılığı iddiası ile her zaman hak ve emekten yana tavır koyan sendikamız tarafından dava açılmıştır.
Eklenme : 18 Temmuz 2019

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326