TÖMER’e OKUTMAN MAAŞLARININ TAM ÖDENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK

Koronavirüs önlemleri kapsamında Yükseköğretim ve bağlı kuruluşlarında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren yüksek öğrenim öğrencilerine uzaktan eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde de (TÖMER) online eğitimler yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle TÖMER'de görev yapan sözleşmeli öğretim görevlilerinin oluşabilecek mali hak kayıpları ve diğer mağduriyetleri için sendikamız bir başvuru yapmıştır. Başvuruda şu ifadelere yer verilmiştir;

"Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde uzaktan eğitim yapılması yoluna gidilmiştir.
Tömer şubelerinde gerçekleştirilen ders programlarının aksamaması, kurumu ve çalışanların olumsuz olarak etkilenmemesi adına bazı zaruri değişikliklere gidildiğini görmekteyiz. Yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi Tömer’de de eğitimler 23 Mart 2020 tarihinden başlayarak online ortama taşınmıştır.

Ancak 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle yeni kurs programları, eski uygulamada sınıflarında 1 kur 80 saat iken yeni düzenlemelerle beraber 1 kur 60 saat (haftada 15 saat) şeklinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu düzenleme ile bir okutmanın ayda 60 saat ders yapması halinde mecburi ders yükünün 36 saat altında kalması söz konusu olmaktadır.
Okutmanın haftada 15 saatlik (ayda 60 saatlik) görevlendirilmesi durumunda; mecburi ders yükünün altında kalmaması için öğleden sonra da ikinci bir sınıfta daha görevlendirilmesine gereksinim duyulacaktır. Bu durum ise okutmanlar açısından iki olumsuz sonuç ortaya çıkaracaktır.

Birincisi, okutmanın görevlendirilebileceği ikinci bir program bulunmaması halinde (ikinci bir programın bulunması, şubelere ve kurs dönemlerine göre değişkenlik göstermesi muhtemel bir durumdur) okutmanın puantajı, mecburi ders yükünün altında kalacak ve maaşından kesintiye gidilmesi söz konusu olacaktır.
İkincisi, okutmanın görevlendirilebileceği ikinci bir programın bulunması halinde ise, okutmanın iki sınıfta günde 6 saat online eğitim vermesinin olumsuz sonuçları yaşanacaktır. Şöyle ki, 6 saat boyunca bir sandalyede ve ekran karşısında kalmaktan, uzun saatler ekrana bakmaktan ve sandalyede hareketsiz oturmaktan kaynaklanan sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınacaktır. Çünkü online eğitimlerin, sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitimlerden farklı olarak, her bakımdan daha zorlayıcı, yorucu ve bilgisayar ortamında hazırlık gerektiren bir eğitim süreci olduğu görülmektedir.

Bu sebeplerden dolayı, bir kurda aylık ders saatlerinin 20 saat azaltılması kararının okutmanların yukarıda ifade edilen mağduriyetlerine sebep olacağından, Tömer okutmanlarının online olarak yaptıkları derslerin her 1 saatinin 1,5 saat olarak puantajlandırılması ile mecburi ders yükünün altında kalmamalarına, maaşlarını tam alabilmelerine ve sağlıklarını koruyarak daha verimli ders yapabilmelerine olanak sağlayacaktır.

Tömer okutmanlarının yukarıda ifade edilen sorunlarına yönelik olarak sunduğumuz çözüm önerimizin müdürlüğünüz takdirlerinde değerlendirilerek, sendikamızın da süreçte bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz."
Eklenme : 13 Nisan 2020

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231