CANLI MODELLERE ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde bir mali yılı kapsayacak şekilde sözleşmeli olarak görev yapan Canlı Modellere üniversitelerde eğitime ara verilmesiyle ücret ödemesi yapılmayacağı bildirilmiştir.
Sendikamız yapılan haksızlığın ivedilikle giderilmesi için başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve söz konusu haksızlığı yapan üniversitelere başvuru yapmıştır.
Başvuruda şu ifadelere yer verilmiştir:

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), idari ve akademik personeller hariç üniversitelerin, 16 Mart’tan itibaren 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini duyurmuş sonrasında ise yüz yüze eğitimin bahar döneminde yapılmayacağını açıklamıştı.
Devlet üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 8 inci maddesi uyarınca bir mali yılı içeren sözleşme ile hali hazırda yaklaşık 190 civarında canlı model istihdam edilmektedir.
Ancak üniversitelerde eğitime ara verilmesiyle birlikte anılan personele işten ayrılış bildirimleri yapılmaya başlanmış ve herhangi bir ücret ödemesi de yapılmayacağı ifade edilmiştir.
Oysaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hiçbir kimsenin mağdur edilmeyeceğini, işten çıkarmaların ise üç ay süre ile yasaklandığını açıklamış, öncesinde de “Ekonomik İstikrar Kalkanı” ile Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için paketler açıklamıştı.
Bu konuda bir önlem alınmaz ve süreç uzarsa üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde Canlı Model olarak görev yapan personel hiç ücret alamayacak ve aileleri ile birlikte büyük bir mağduriyet yaşayacakladır. Takdir ederseniz ki bu kabul edilebilir bir durum değildir.
Buna göre; üniversitelerde görev yapan Canlı Modellere üniversitelerin tatil sürecinde üzerlerinde bulunan ve ayrıca yoksun bırakıldıkları ücretlerin ödenmesi ve SGK işlemlerinde aksamaya meydan verilmemesi hususlarını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Başvurular dosya ekindedir.
Eklenme : 17 Nisan 2020
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231