EGE ÜNİVERSİTESİNE SÖZLÜ SINAVDA '64,30 PUANI' NASIL VERDİNİZ DAVASI

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şef olarak görev yapan üyemizin, şube müdürü kadrosu için yapılan 2020 yılı görevde yükselme sınavı şube müdürü kadrosu sözlü sınav sonuçlarına yapılan itirazın reddine ilişkin Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü işleminin; hukuka aykırı olduğu, yazılı sınavı birincilikle kazandığı, adaylara yöneltilen soruların, verilen cevapların, not takdirlerinin genel gerekçelerinin vs. tutanağa geçirilmesi gerektiği, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevapların ve puanlarının gerekçesine yer verilmediği, yapılan değerlendirmenin objektiflikten uzak olduğu, bazı personeli birim amirlerinin komisyonda yer aldığı ancak bazı personelim birim amirlerinin komisyonda yer almadığı, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, gözlem ve kanaate dayalı kriterlere komisyon üyelerince birbirine yakın not verilmediği ileri sürülerek İzmir 3.İdare Mahkemesine iptali için dava açmıştık.

İzmir 3.İdare Mahkemesi “Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkân tanıyacak şekilde yapılması esas olmalıdır. İdari işlemin yetki ve şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olmak üzere yapılan bir yargısal denetimin, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır. Dolayısıyla sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak alt yapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir.

Bu durumda, yukarıda belirtildiği şekilde, davacının girmiş olduğu sözlü sınavda hukuken itibar edilebilir herhangi bir sebep ortaya konulmaksızın davacının 64.30 puan verilmek suretiyle başarısız sayıldığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Diyerek dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Eklenme : 16 Ocak 2021

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231